ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวัดชมนิมิตร…


ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร(เพิ่มเติม)

แจ้งการมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา2561
วันเสาร์ที่7เมษายน2561 เวลา 9.00 น.
นักเรียนและผู้ปกครองที่ยังส่งหลักฐานไม่ครบ หรือมาสมัครใหม่ ให้เตรียมหลักฐานดังนี้
1.ระเบียนแสดงผลการเรียนตัวจริง(ปพ.1) พร้อมสำเนา
2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

ค่าใช้จ่าย
1.ค่าประกันอุบัติเหตุ 250 บาท
2.ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 200 บาท
3.ค่าบำรุงกิจการลูกเสือ 5 บาท
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมมาชำระ 455 บาท

หมายเหตุ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน ผู้ปกครองแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561hot-kapook10

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2561

    หลักฐาน
    1.สูติบัตร(ใบเกิด) เด็กที่เกิด ปี 2554 หรือย่างเข้าปีที่7 หรือนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล
    2.สำเนาทะเบียนบ้าน เด็ก. บิดา มารดา และผู้ปกครอง(ในกรณีที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดามาสมัคร)
   ****มอบตัววันที่ 1 พฤษภาคม 2561****

——————————————————————–

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
รับสมัครตั้้งแต่วันที่ 25-28 มีนาคม 2561
    หลักฐาน
    1.ใบรับรองระดับชั้นป6/ใบปพ.1 (ถ้ามี)
    2.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา นักเรียน ผู้ปกครอง(กรณีไม่เป็นบิดามารดา)
    3.รูปถ่าย 1 -1.5นิ้ว 3ใบ
            ****มอบตัววันเสาร์ที่7เมษายน2561****
    หลักฐาน
    1.ใบปพ1พร้อมฉบับจริง
    2.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา นักเรียน ผู้ปกครอง

news

 

 

hot-kapook10-ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์(e-bidding)
- ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง 
- ร่างประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง 
-ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1
-ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเครื่องดนตรีและชุดเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์
-ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกครูอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว
-ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร
-ประมวลภาพกิจกรรมอาเซียน 10 กันยายน 2558
-ประมวลภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศประปีการศึกษา 2557
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงอาหาร
ห้างเอเชียเซ็นเตอร์ ผู้สนับสนุนชุดกีฬาทีมฟุตซอล…
ประมวลภาพวิดีโอกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

–  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดร้องเพลงร่วมสมัย คลิกเพื่อโหลด

ใบสมัคร
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมฯ ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

IMG_2971   IMG_1399   IMG_6152   IMG_2448   IMG_0665   IMG_8774   IMG_3444   IMG_3879   IMG_4009   IMG_4356   IMG_2954   IMG_2588   IMG_2240
เผยแพร่

-รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดชมนิมิตร
-เครื่องมือชุดการสอน เรื่องการสร้างE-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author

we_are

edu

Leave a comment

ใส่ความเห็น