ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดคุณลักษณะ/ขอบเขตการดำเนินงาน งานจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 64
การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา2564
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 64
แจ้งกำหนดการระหว่างปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 64
ประกาศ การจัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีการคัดเลือก
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 64
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 64
29/01/64แนวทางการจัดการเรียนสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 64
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโรค COVID-19 โรงเรียนวัดชมนิมิตร
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 63
รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น (กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต)
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 63
13/11/63 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้รับจ้างประกอบอาหาร
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 63
05/10/63 พิธีการเปิดห้องเรียน "CREATIVE ROOM"
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 63
ทดลองการเปิดเรียน On-Site แบบเต็มรูปแบบมาเรียนครบทุกคน เริ่มวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 63
เลือกตั้งประธานนักเรียน2563
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 63
การเลือกตั้งประธานนักเรียน2563
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร เรื่อง การสรรหาและการเลือก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร กำหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ป.1 และ ม.1
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 63
การประชุมครูผ่านระบบ video conference ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนทางไกล
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63